Po prestižním pracovišti v Německu zamířil Lukáš Zdražil do Materials-Envi Lab

17. 01. 2024

Novou vědeckou posilou Materials-Envi Lab je fyzikální chemik Lukáš Zdražil, který v lednu nastoupil na postdoktorskou výzkumnou pozici. Na novém působišti využije mimo jiné i cenné zkušenosti, které získal na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg v Německu.

Absolvent doktorského studia na Univerzitě Palackého se bude ve skupině vedené Radkem Zbořilem věnovat arteficiální fotosyntéze. „Jedná se o proces, který napodobuje přirozenou fotosyntézu rostlin s cílem přeměnit sluneční světlo na vysokoenergetické chemické sloučeniny.  Je klíčový pro vývoj udržitelných a obnovitelných zdrojů energie, neboť umožňuje efektivně využívat sluneční energii pro výrobu paliv, jako je například vodík,“ uvedl Zdražil.

Doktorské studium na Univerzitě Palackého dokončil vědec v roce 2022. Během něj absolvoval stáž na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg v Německu, kde pracoval v laboratoři profesora Patrika Schmukiho a zabýval se vývojem bezolovnatého luminiscenčního koncentrátoru v rámci projektu podpořeného Nadačním fondem UP. V roce 2023 se stal postdoktorským pracovníkem na katedře chemie a farmacie pod vedením profesora Dirka M. Guldiho Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, kde se věnoval výzkumu fotoluminiscenčních materiálů na bázi uhlíku a jejich aplikací ve fotokatalýze.

„V rámci svého výzkumu v laboratoři Materials-Envi Lab plánuji využít zkušenosti nabyté v Německu a využívat fotoluminiscenční uhlíkové tečky, které jsou levným a ekologicky šetrným fotokatalyzátorem,“ doplnil Zdražil.