Na NanoCzech Liberec 2023 se prezentoval i výzkum Centra nanotechnologií

02. 10. 2023

Prostor pro setkání nanotechnologických firem a zájmových organizací, společností poptávajících high-tech řešení, zástupců veřejné správy, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů nabídla konference NanoCzech Liberec 2023, jejíž první ročník se uskutečnil 27. září. Výzkum Centra nanotechnologií CEET VŠB-TUO na ní představil vedoucí Materials-Envi Lab Radek Zbořil, který akci označil jako jedinečnou oslavu nanotechnologií.

Na konferenci se sešli zástupci firem i akademických institucí, které zanechaly v oboru nanotechnologií výraznou stopu v globálním měřítku. Prezentovány byly například brněnské elektronové mikroskopy, které slouží k výzkumu materiálů v mnoha světových laboratořích, technologie výroby nanovláken elektrostatickým zvlákňováním nebo aplikace nanomateriálů na bázi železa při sanaci podzemních vod.

„Já jsem ve své prezentaci připomenul skutečnost, že od vývoje prvního nanomateriálu uplynulo již bezmála 40 let. Ve svém vystoupení jsem se proto pokusil naznačit, kudy se budou nanotechnologie ubírat a kam chceme směřovat náš výzkum v Centru nanotechnologií. Jedná se o například o sofistikovaný design nanomateriálů s využitím výpočetních přístupů a strojového učení nebo o technologie řízení vlastností materiálů pomocí atomárního inženýrství. Ukázal jsem některé výsledky výzkumu v těchto oblastech, které byly dosaženy ve spolupráci s kolegy v Olomouci, Terstu, Rostocku a které směřují k využití nových materiálů pro udržitelnou energetiku, biomedicínu a životní prostředí,“ přiblížil svou účast na konferenci Zbořil.  

Konferenci uspořádala Agentura regionálního rozvoje společně s Libereckým krajem, Technickou univerzitou v Liberci a agenturou CzechInvest. Konference usiluje o to stát se největším setkáním svého druhu v Česku.

Konference se konala pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a rektora Technické univerzity v Liberci Miroslava Brzeziny.