Na vědeckém networkingu mezi ČR a Tchaj-wanem měla zástupce i VŠB-TUO

10. 04. 2024

Prohloubení a navázání vědecké spolupráce v oblasti materiálového výzkumu bylo hlavním cílem online networkingu mezi Českou republikou a Tchaj-wanem, který 9. dubna uspořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu společně s Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Taipei. Za českou stranu se setkání zúčastnili zástupci čtyř tuzemských univerzit, VŠB-TUO reprezentoval fyzikální chemik a vedoucí Materials-Envi Lab Radek Zbořil z CEET.

„Na setkání jsem představil výzkum Materials-Envi Lab v oblastech přeměny sluneční energie, čištění vod, ukládání energie a nových přístupů k řešení antibiotické rezistence. Prezentoval jsem také možnosti nových nízkodimenzionálních materiálů v optoelektronice, lékařské diagnostice a senzorice a technologie používané k přípravě tzv. atomárních katalyzátorů včetně jejich využití v moderní chemii,“ zhodnotil setkání Zbořil.

Kromě VŠB-TUO se na akci představily také Univerzita Karlova, Vysoká škola chemicko-technologická a České vysoké učení technické. Za tchajwanskou stranu vystoupili řečníci z National Taiwan University, National Tsing Hua University, National Yang Ming Chiao Tung University a National Taiwan University of Science and Technology. Prezentace zahrnovaly širokou škálu výzkumných témat, jako je například studium kvantových materiálů, skladování a přeprava vodíku, zelená energetika, biomedicína a biomateriály, fotonika, nano- strukturované materiály nebo polovodiče.

„S kolegy z Tchaj-wanu jsme identifikovali několik společných výzkumných okruhů, zejména v oblasti zelené energetiky. Mimořádně zajímavá je pro nás především nabídka kolegů z National Yang Ming Chiao Tung University na využití unikátního synchrotronového zařízení využívajícího vysokoenergetické rtg-záření k popisu strukturních a elektronických vlastností námi vyvíjených materiálů. S kolegy z National Taiwan University of Science and Technology jsme zase našli široké možnosti spolupráce v oblasti fotochemické výroby vodíku,“ uzavřel Zbořil.