Radek Zbořil získal prestižní týmovou cenu za vědecký přínos v oblasti vody

27. 06. 2024

Prestižní mezinárodní cena udělovaná za vynikající vědecké a technologické přínosy v oblasti vody, Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water (PSIPW), poprvé míří i do České republiky. V kategorii Cena za alternativní vodní zdroje ji získal tým, jehož členem byl Radek Zbořil. Cena se uděluje každé dva roky v pěti kategoriích s cílem podpořit udržitelné technologie související s čištěním vod a nakládáním s vodními zdroji. V minulosti toto ocenění získalo hned několik laureátů Nobelovy ceny.

„Tým je oceněn za průkopnické technologie využívající sloučeniny železa ve vysokých oxidačních stavech v pokročilých procesech čištění vod, zejména k účinnému odstraňování antibiotik a léčiv z odpadních vod. Tyto technologie fungují, a to dokonce se zvýšenou účinností, ve vodě obsahující běžně se vyskytující přírodní organickou hmotu, která často snižuje účinnost běžných oxidačních procesů při odstraňování mikropolutantů,“ zdůvodňuje Rada PSIPW své rozhodnutí.

Vedoucím oceněného čtyřčlenného týmu je Virender K. Sharma z Texas A&M University, s nímž olomoucký fyzikální chemik dlouhodobě spolupracuje. Společně publikovali více než 50 prací, které v souhrnu získaly přes 6000 citací. Například v loňském roce jejich společnou zvanou publikaci zaměřenou na použití atomárních katalyzátorů v čištění vod zveřejnil na své úvodní straně nejvýznamnější časopis Královské chemické společnosti Chemical Society Reviews.

Cena PSIPW byla založena v roce 2002 s cílem podporovat vědecký výzkum a inovace zaměřené na řešení globálních problémů s vodou, jako jsou nedostatek vody, znečištění vodních zdrojů a efektivní správa vodních zdrojů. „Ocenění si velmi vážím. Konkurence byla jako vždy obrovská a je mi ctí ocitnout se ve společnosti skvělých vědců z univerzit a ústavů v Texasu, Berkeley nebo Milána. Mnohem důležitější je ale téma výzkumu. Velkou část výsledků jsme dosáhli také díky několikaletému projektu Center kompetence, které jsem vedl jako hlavní řešitel a v rámci kterého jsme vyvinuli technologie čištění vod uplatnitelné v praxi. Poděkování proto patří také kolegům, kteří se na tomto vývoji podíleli. Zajištění pitné vody je jednou z globálních výzev a každý i drobný krok, který nás k tomuto cíli přiblíží, má obrovský smysl,“ uvedl Zbořil, který na VŠB-TUO vede Materials & Environment Lab.  

Mezi oceněnými v letošním roce je například Paolo D´Odorico z University of California v Berkeley, autor mnoha přelomových prací publikovaných například v časopisech Nature Water, Nature Sustainability nebo Nature Climate Change. V minulosti ocenění obdrželi také někteří nobelisté. Například Rita Colwell z univerzity v Marylandu, která získala cenu v roce 2016 za její práci na výzkumu inovativních metod detekce a prevence vodou přenosných chorob nebo Andre Geim z univerzity v Manchesteru, jenž ocenění obdržel v roce 2018 za vývoj grafenových membrán pro desalinaci a filtraci vod. Slavnostní předávání cen se uskuteční ke konci roku.