VŠB-TUO bude mít zástupce na setkání špiček grafenového výzkumu

18. 08. 2021

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava bude mít zastoupení na letošním prestižním Global Summit and Expo on Graphene and 2D Materials (2DMAT2021), který se koná od 23. do 25. srpna v Paříži. Úvodní plenární přednášku na něm pronese Radek Zbořil z Centra energetických a environmentálních technologií. Fyzikální chemik je v sekci plenárních přednášek jediným zástupcem z východní Evropy. Spolu s ním v ní vystoupí i nositel Nobelovy ceny za objev grafenu Konstantin Novoselov a další klíčoví hráči světového výzkumu dvoudimenzionálních materiálů z USA, Singapuru, Japonska, Velké Británie, Číny a dalších zemí.

Vážím si možnosti zahájit svou přednáškou takto významný kongres. Pokusím se v ní zhodnotit více než deset let výzkumu vlastností a aplikací grafenu a jeho derivátů. Významnou část prezentace  věnuji výsledkům dosaženým v Centru nanotechnologií na VŠB-TUO v rámci grantového projektu excelence v základním výzkumu EXPRO Grantové agentury ČR. Budu tak hovořit například o využití grafenu pro odstraňování těžkých kovů z vod (ACS Nano 2021) nebo pro vývoj antimikrobiálních kompozitů, které zabraňují vzniku rezistence bakterií (Advanced Science 2021Nature Nanotechnology 2018),“ uvedl Radek Zbořil. Ve své přednášce přiblíží možnosti kovalentní funkcionalizace grafenu pro aplikace v průmyslu, magnetismu, biomedicíně, katalýze či environmentálních technologiích.

Globální summit a veletrh 2DMAT2021 je zásadní platformou pro výměnu nejnovějších poznatků v oblasti výzkumu grafenu a 2D materiálů. Vědecký program tvoří plenární přednášky, přednášky klíčových a zvaných vědců, paralelní zasedání a také posterové sekce pro mladé vědce.  Mezi 19 plenárními řečníky je hned několik zástupců z prestižního seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers, který každoročně zveřejňuje americká společnost Clarivate Analytics, a také řada editorů významných světových nanomateriálových časopisů.

Grafen je dvojrozměrný materiál skládající se z jediné vrstvy atomů uhlíku, která je desettisíckrát tenčí než lidský vlas. Grafen má celou řadu mimořádných vlastností. Vede teplo lépe než jakýkoliv jiný dosud známý materiál a je elektrickým vodičem lepším než měď. S ohledem na malou hmotnost a unikátní vlastnosti představuje jeden z nejperspektivnějších materiálů pro 21. století.

Radek Zbořil se zasloužil o vývoj celé řady nových materiálů odvozených od grafenu. Stál například u objevu nejtenčího známého izolantu, nekovových uhlíkových magnetů na bázi grafenu (ACS Nano 2018, Nature Communications 2017), první dvoudimenzionální karboxylové kyseliny (ACS Nano 2017) nebo unikátních katalyzátorů na úrovni jednotlivých atomů (Advanced Materials) . Kromě dvoudimenzionálních materiálů přispěl také k vývoji řady dalších nízkodimenzionálních nanosystémů, například jednorozměrných nekovových vodičů (Nature Nanotechnology 2020) nebo nové třídy 0D uhlíkových kvantových teček použitelných v lékařské diagnostice i terapii (ACS Nano 2021, Advanced Materials 2018).