VŠB-TUO měla silné zastoupení na konferenci Nanocon

25. 10. 2023

Rekordní zastoupení měla VŠB-TUO na mezinárodní konferenci NANOCON zaměřené na výzkum nanomateriálů, jejíž 15. ročník se uskutečnil v Brně ve dnech 18. až 20. října.  Jednu z plenárních přednášek na téma Katalýza pro udržitelnou a cirkulární chemii pronesl Jagadeesh Rajenahally, autor několika publikací v časopise Science, který působí v Centru nanotechnologií (CNT) CEET a Leibnizově institutu pro katalýzu v německém Rostocku. Mezi zvanými řečníky byly také Kamila Kočí z Institutu environmentálních technologií (IET) CEET a ředitelka CNT Daniela Plachá.

 „Jsem rád, že za VŠB-TUO se letos konference zúčastnilo 14 zástupců včetně čtyř studentů. Je to nejvíc v patnáctileté historii konference. Tato hojná účast zřejmě souvisela i s hlavním tématem konference, kterým byly  nanotechnologie pro udržitelnou energii a životní prostředí, tedy oblast, kterou se já i kolegové z CEET dlouhodobě zabýváme,“ uvedl Radek Zbořil, vedoucí Materiálově-environmentální laboratoře v CNT/CEET, který je již řadu let hlavním odborným garantem konference NANOCON. V tomto roce se jí zúčastnilo na 250 odborníků z 27 zemí.

O environmentálních aplikacích nanomateriálů a jejich využití v oblasti cirkulární ekonomiky a ukládání energie hovořila Daniela Plachá v přednášce nazvané Sorbenty na bázi grafenu pro účinné odstraňování farmaceutických kontaminantů a jejich využití jako účinných superkondenzátorů. V téže programové sekci vystoupila i Kamila Kočí s příspěvkem o využití nanomateriálů pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého, nebo Petr Praus z Fakulty materiálově-technologické a IET, který představil možnosti použití grafitického nitridu uhlíku při fotokatalytické degradaci organických látek a oxidů dusíku. V programové sekci Bionanotechnologie a nanomateriály pro medicínu zkušenosti ze svého výzkumu antimikrobiálních nanomateriálů sdílel rovněž Maruthapandi Moorthy z CNT/CEET, další zástupce měla VŠB-TUO v posterové sekci.

NANOCON je mezinárodní konference pořádaná společností TANGER a Českou společností pro nové materiály a technologie. Je první konferencí v České republice zaměřenou pouze na nanomateriály, jejich výzkum, aplikace a potenciální vliv na životní prostředí a zdraví lidí. Propojuje různé výzkumné komunity a zprostředkovává přímý kontakt s aplikační sférou. Historie konference sahá do roku 2009. Mezi plenárními a zvanými řečníky se pravidelně objevují nejvýznamnější světoví vědci z oblasti nanotechnologií. Za všechny lze zmínit Louise Bruse z Kolumbijské univerzity, jednoho z letošních nositelů Nobelovy ceny za chemii, nebo Michaela Gratzela z EPFL v Lausanne, nejcitovanějšího světového vědce v oblasti materiálových věd. Konference je rovněž významnou příležitostí pro doktorandy, kteří mohou prezentovat svůj výzkum před špičkovými výzkumníky a navazovat s nimi kontakty. Letos doktorandi tvořili 40 procent všech účastníků.