Výzkumný tým MEL posílil chemik Soichiro Nakatsuka

16. 06. 2024

Na chemické modifikace nanomateriálů, zejména uhlíkových nanostruktur jako je grafen nebo uhlíkové nanotrubičky pro využití v katalýze a elektrochemii, se zaměří nová vědecká posila Materials-Envi Lab (MEL) v Centru nanotechnologií CEET Soichiro Nakatsuka. Mladý vědec s doktorátem z Kwansei Gakuin University přišel do Ostravy z Japonska, aby se mimo jiné zapojil do řešení projektů REFRESH a Glas-A-Fuels.

„Mým hlavním výzkumným tématem je atomárně přesná vícenásobná heteroatomární substituce v uhlíkových nanostrukturách. Využívám k tomu Schlenkovy techniky, které jsou nezbytné pro manipulaci se sloučeninami citlivými na vzduch a vlhkost a umožňují bezpečné provádění chemických reakcí v inertní atmosféře. V MEL budu provádět organickou syntézu funkcionalizovaných derivátů grafenu nebo tzv. bottom-up syntézu malých molekul, které připomínají fragmenty grafenu, za účelem jejich aplikace v katalýze a elektrochemii,“ představil svůj výzkum Nakatsuka.

Přiznává, že před příchodem do nového působiště řešil celou řadu otázek. „Hodně jsem diskutoval s vedoucím skupiny Aristeidisem Bakandritsosem a musím říct, že všechny mé obavy byly rozptýleny. Netřeba dodávat, že vedoucí naší laboratoře je Radek Zbořil a já jsem tak dostal příležitost pracovat s úžasnými vědci. Takže kdo by takovou příležitost odmítl? Rozhodl jsem se opustit Japonsko se svou ženou a přijmout tuto výzvu,“ doplnil chemik.

Doktor Nakatsuka přes své mládí publikoval řadu významných prací, které získaly již přes 3000 citací. Jeho objevy v oblasti organické chemie a materiálového výzkumu otiskly nejprestižnější světové časopisy včetně Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie nebo Advanced Materials. Nakatsuka je dalším z perspektivních mladých výzkumníků, kteří na VŠB-TUO přicházejí i díky projektu REFRESH. Zapojí se ale i do mezinárodního projektu Evropské výzkumné rady Glas-A-Fuels, jenž cílí na vývoj biopaliv nové generace.