Zástupci REFRESH a Fraunhoferovy společnosti ladili další postup a spolupráci

29. 02. 2024

S cílem vzájemně se informovat o výzkumu, realizovaných projektech a hledat konkrétní možnosti pro další spolupráci se ve středu na VŠB-TUO sešli zástupci Fraunhoferovy společnosti a projektu REFRESH, který v těchto dnech naplno odstartoval. Právě prestižní německá výzkumná instituce zaměřená zejména na aplikovaný výzkum je jedním z partnerů REFRESH.

Jedním z úkolů bylo představit jednotlivé živé laboratoře projektu a následně diskutovat o možném propojení.

„Kolegové z VŠB-TUO ukázali skvělou úroveň akademického výzkumu, ať už šlo o projekty či dosažené výsledky. Naší společnou výzvou je detekovat výzkumné projekty, na kterých pracujeme přímo pro průmysl. Ve spolupráci vidím dobrou příležitost, protože máme dobré nápady, projekty i týmovou spolupráci,“ uvedl ředitel Fraunhofer IWU a člen dozorčí rady Fraunhoferovy inovační platformy na VŠB-TUO ((FIP-AI@VŠB-TUO) Martin Dix.

Za velmi přínosné označil setkání, které se uskutečnilo v Centru energetických a environmentálních technologií, ředitel REFRESH a prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci Igor Ivan. „Rozšiřujeme spolupráci napříč živými laboratořemi, a proto jsem rád, že se podařilo toto osobní setkání díky vstřícnosti vedení naší Fraunhoferovy inovační platformy nyní při startu projektu zorganizovat. Výsledkem jsou konkrétní nápady na další spolupráci, což mě obzvláště těší,“ uvedl Ivan.

Jednotlivé živé laboratoře prezentovali vědečtí ředitelé Stanislav Mišák (Energy Lab) a Petr Šimoník (Industry 4.0 & Automotive Lab), za Materials & Environment Lab vystoupil vedoucí jednoho z výzkumných programů laboratoře vystoupil Štěpán Kment. „Podobná setkání považuji za efektivní platformu pro navázání kontaktů a spolupráce. Na hodnocení dopadů je ještě brzy, ale s kolegy z Fraunhoferovy společnosti jsme po mé prezentaci identifikovali minimálně dvě výzkumné oblasti, v nichž vidíme potenciál pro spolupráci. Budeme nadále v kontaktu,“ řekl Kment.

Projekt REFRESH je založený na unikátním konceptu vzájemně provázaných tzv. živých laboratoří, v nichž se špičkový výzkum provádí v úzkém kontaktu s firmami a v souladu s požadavky koncových uživatelů. VŠB-TUO a Moravskoslezské inovační centrum, s podporou vedení Moravskoslezského kraje, vytvořily na základě tohoto přístupu strategickou vizi transformace regionu s názvem SMARAGD (SMARt And Green District).