O nás

Materiálově environmentální laboratoř je zaměřena na vývoj nových materiálů na bázi uhlíku a sloučenin kovů s využitím materiálové chemie, pokročilých depozičních technik na površích a atomárního inženýrství. Nízkodimenzionální (2D, 1D, 0D) materiály jsou vyvíjeny s využitím výpočetního designu s možností precizního řízení strukturních a fyzikálně-chemických vlastností na úrovni jednotlivých atomů.  Pokročilé materiály a technologie jsou aplikovány v oblastech přeměny sluneční energie, solárních cel, získávání vodíku fotochemickou cestou, ukládání energie, heterogenní katalýzy, čištění vod a biomedicíny.