Aristeidis Bakandritsos

Dr. Aristeidis Bakandritsos (ORCID 0000-0003-4411-9348) je vedoucím skupiny CATRIN-RCPTM Univerzity Palackého v Olomouci a vedoucím výzkumníkem na VŠB-TUOCEETMELab v Ostravě. V roce 2006 obdržel doktorát v oboru chemie na NKUA a N.C.S.R. “Demokritos” v Aténách. Je autorem více než 120 recenzovaných publikací, jež získaly dle databáze Scopus přes 5400 citací. Pyšní se h-indexem 36. Jeho výzkum se zabývá vývojem funkčních nanomateriálů a jejich využitím v oblastech energetického skladování, katalýzy a biomedicíny.

Svou úspěšnou mezinárodní kariéru výzkumníka začal jako odborný asistent na katedře materiálových věd na Univerzitě v Patrasu v Řecku, kde založil laboratoř a vedl studenty k prestižním publikacím týkajících se povrchové úpravy a funkcionalizace nanomateriálů. V roce 2008 se připojil k výzkumné skupině profesora Em. Giannelise na Cornell University. V roce 2016 přešel do RCPTM, kde v současnosti vede výzkumné oddělení a od roku 2019 je také vedoucím výzkumníkem na VŠB-TUO v MELab.

Během posledních osmi let vedl výzkumné projekty vedoucí k publikacím v předních časopisech, jako je Nat. Nanotech., Nat. Commun.ACS NanoAdv. Mater., Adv. Energy Mater., Energy Env. Sci. a dalších. Dohlíží na práci několika postdoktorálních výzkumníků a je koordinátorem nebo spoluautorem/supervizorem několika projektů programů HORIZON, MSCA a národních grantů.