Jan Schäfer

E-mail:   jan.schaefer@vsb.cz

Dr. Jan Schäfer (ORCID 0000-0002-0652-5057) je experimentální fyzik a výzkumník na VŠB-TUO, CEET, MELab v Ostravě. V roce 2007 obdržel doktorát na Univerzitě v Greifswaldu v Německu. Je autorem více než 75 recenzovaných publikací, jež získaly dle databáze ResearchGate přes 1300 citací. Jeho h-index je 22. Jeho výzkum se zabývá vývojem moderních nanomateriálů s pomocí plasmové technologie a jejich komplexní charakterizací metodami pokročilé mikroskopie, roentgenové a infračervené spektroskopie.

Svou úspěšnou mezinárodní kariéru začal jako vědecký pracovník na Leibnizově Institutu pro fyziku plazmatu a technologii v Greifswaldu (INP), kde byl vedoucí laboratoře povrchvých analýz a aplikační laboratoře. Vyvinul několik plazmových zdrojů, z nichž nejznámější je HelixJet. Jako projektový vedoucí se zasloužil o kooperaci s Universitou Sheffield. Od roku 2007 se podílel na celkem 6 průmyslových projektech (aplikovaný výzkum) a 3 rámcových projektech v základním výzkumu. Od roku 2024 je vedoucím mikroskopie na VŠB-TUO v MELab. Jeho cílem je vybudovat laboratoř elektronové mikroskopie využívající nejmodernější přístrojové vybavení (HRSEM, EDS, FIB-SEM, EBSD, TEM), jež bude průsečíkem národních a mezinárodních projektů v oblasti atomového inženýrství.